Styrelsens sammansättning

Från vänster:
Anders Stenström ledamot
Anders Andersson tävlingsansvarig
Petter Ahnfors sekreterare
Conny Andersson ordförande
Tomas Stenvall kassör

Bakom kameran:
Tornie Nodmar båtplatsansvarig

Annika Johansson festkommitté
Olle Åberg miljövårdsombud
Sune Filipsson ledamot