5120 gram vägde Petter Håmås Braxen från Hossmoån..