Jimmy Nordling med stor ruda från Ursjön. 2060 gram lyder det nya klubbrekordet på.