Kent Krafft är värdig medlem i "10-klubben" tack vare detta monster från Ryssbysjön.