Med ett par sådana här i skryllan så är det inte så svårt att bli klubbmästare. 994 respektive 900 gram från Hyttsjön.