Ställning storfiskeregistrering 2018-19

 

Senior

1. Anders Stenström
Abborre 1350g 192p

2. Karl Axelsson
Abborre 1140g 162,8p.

3. Per Johansson 
Abborre 924g 132p

 

Junior

1. Olle Bergström
Röding 3550g 197,2p

2. Livia Åberg
Lake 1025g 51,2p

 

 

 

Fångstinformation

Anders Stenström, Abborre, 1080 g, 2018-10-06, Oskarshamns skärgård, Spinning (jigg),
Abborre, 1350 g, 2019-04-06, Oskarshamns skärgård, Spinning (jigg)
 
Olle Bergström Röding,  3550g, 66cm, 18-12-29, Vättern (Gränna), trolling.
 
Livia Åberg, Lake 1025g, 19-01-12, Sävarån, Pimpel (jigghuvud + sill).

Per johansson, Abborre 924g, Pimpel, Eckern, 2019-02-10

Karl Axelsson, Abborre 1140g, Pimpel, Eckern, 2019-02-10