Stortfiskergeristering 2019-20

Senior

1. Stefan Ekberg 
Abborre 882g 126p
Mört 290g 82p
Gös 4610g 153p
Insjööring 2280g 91p
Röding 1810g 100p
TOTAL: 552p

2.Leif Gustavsson
Gädda 4500g 90p
Abborre 1216g 173p
Total: 263p

3. Thomas Stenvall
Gös 3450g 115p

4. Långeper Johansson
Näbgädda 490g 98p

 

 

Junior

1. Noah Dittmer 
Gös 5100g 170p
Abborre 530g 75p
Totalt 245p 

2.Elsa Ekberg
Gös 3360g 112p
Abborre 610g 87p
Totalt 199p

3.Alma Ekberg
Mört 231g 66p

 

 

Fångstinformation 
Stefan Ekberg - Abborre 882g, 38cm, Munksjön, Båtpimpel, 19-10-05
Mört 290g, Munksjön, 26cm, Mete maggot.
Gös 4610g , Ryssbysjön, 78cm 06/06 2020. Trolling
Insjööring, Vättern, 2280g, 61cm, Trolling.
Röding, vättern 57cm 1810g Trolling 18/7-20.

Långeper Johansson -  Näbbgädda 490g, 73cm.

Thomas Stenvall - Gös 3450g 67cm,m Ryssbysjön, Trolling 20-05-09

Elsa Ekberg - Gös 2520g 62cm,m Ryssbysjön, Trolling 20-05-09
Gös 3360 73cm 2020-06-13, Ryssbyssön, Trolling
Abborre 610g, 36cm 2020-06-13, Ryssbyssön, Trolling

Alma Ekberg
Mört 231g, Sävjsön, 22/5-2020, Mete

Leif Gustavsson - Gädda 4500g Sandsjön, 22/4-20. Abborre 1216g, 9/5-20. 

Noah Dittmer Gös 5100g,trolling Tenhultasjön. 20/7-20
Abborre 530g, Sötåsasjön, spinn, 10/7-20.