Ställning storfiskeregistrering 2018-19

 

Senior

1. Anders Stenström
Abborre 1080g 154,2p

 

 

Fångstinformation

Anders Stenström, Abborre, 1080 g, 2017-10-06, Oskarshamns skärgård, Spinning (jigg)