Ställning storfiskeregistrering 2017-18

 

Junior:

1. Olle Bergström

Insjööring 4800g 192p
InsjöLax 3680g 92p
TOTALT: 284p

 

Senior:

 1. Per Johansson Abborre 1252g 178,8p

 

Fångstinformation 2017-18

Olle Bergström Insjööring 4800g, 81cm, Vättern, Trolling - Tomic-vobbler, 2/1-2018.
Insjölax 3680g, 72cm, Vättern, Trolling - StrikePro, 27/1-2018

Per Johansson Abborre 1252g, 44cm, Sjunnarydssjön, pimpel 14/1-2018.