Ställning storfiskeregistrering 2018-19

 

Senior

1. Anders Stenström
Abborre 1350g 192p
Sutare 2680g 167.5p
TOTALT 359.5p

2. Karl Axelsson
Abborre 1140g 162,8p.

3. Per Johansson 
Abborre 924g 132p

 

Junior

1. Olle Bergström
Röding 3550g 197,2p

2. Lotta Stenström
Sutare 2460g 153,7p

3. Livia Åberg
Lake 1025g 51,2p
Gädda 4000g 80p
Totalt: 131,5p

 

 

 

 

Fångstinformation

Anders Stenström, Abborre, 1080 g, 2018-10-06, Oskarshamns skärgård, Spinning (jigg),
Abborre, 1350 g, 2019-04-06, Oskarshamns skärgård, Spinning (jigg)
Sutare, 2680g, 2019-06-10, Rogbergasjön, Mete (Räka/majs)
 
Olle Bergström Röding,  3550g, 66cm, 18-12-29, Vättern (Gränna), trolling.
 
Livia Åberg, Lake 1025g, 19-01-12, Sävarån, Pimpel (jigghuvud + sill).
Gädda 4000g, Sävarån, 19-06-01, Spinn (Jigg). 

Per johansson, Abborre 924g, Pimpel, Eckern, 2019-02-10

Karl Axelsson, Abborre 1140g, Pimpel, Eckern, 2019-02-10

Lotta Stenström, Sutare, 2460g, 2019-06-10, Rogbergasjön, Mete (Maggot/majs)